Disclaimer

Colofon

Ontwikkeling:
ROVASE

Architect:
ZEEP architects and urban designers

Concept, design en bouw website:
LEARNING HEROES

Disclaimer
De afbeeldingen op de website zijn impressies. Deze worden nog verder uitgewerkt.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Wij verwerken gegevens van websitebezoekers.

Soort gegevens Wij verwerken naam en e-mailadressen. Ook houden wij IP-adressen van websitebezoekers bij.
Ons doel Wij verwerken jouw gegevens om de volgende redenen: jou te kunnen bereiken als dat nodig is (bijvoorbeeld afspraak te maken); jou onze nieuwsbrief te kunnen toesturen; onze website te verbeteren (IP-adres); eventuele wettelijke verplichtingen na te komen.
Verstrekking aan derden Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij het nodig is voor uitvoering van de overeenkomst die we met jou hebben.
Bewaartermijn: Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor (i) de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden of (ii) de voldoening aan een wettelijke plicht.

Cookies
Cookiebeleid