Amsterdamseweg122

LOCATIE

De locatie is gelegen in de punt  van de Amsterdamseweg  en de Puntenburgerlaan. De Amsterdamseweg is een belangrijke toegangsweg tot de stad. De locatie is momenteel in gebruik als bedrijfsruimte. Westelijk van de locatie ligt de groengordel die een buffer vormt tussen bedrijventerrein Isselt en de wijk Soesterkwartier.

Het gebied en omgeving is in beweging. In de driehoek Amsterdamseweg -Puntenburgerlaan- Drentsestraat hebben in de achterliggende jaren meerdere (woningbouw) ontwikkelingen plaatsgevonden. Het plangebied ligt binnen het ontwikkelingsgebied Langs Eem en Spoor (LES) en grenst aan transformatiegebied Kop van Isselt (KvI) Voor de transformatie van Kop van Isselt wordt een ontwikkelkader opgesteld. Het gebied verandert in de nabije toekomst in een woon-werk gebied.

Amsterdamseweg122

PARTICIPATIE

Voor de ontwikkeling van Stadshoogte volgen we de regels voor inspraak uit de participatiegids van Amersfoort. U kunt de informatie over omgevingsparticipatie downloaden van de website van de Gemeente Amersfoort.


De participatiegids kent drie fasen;

  1. Verkenning Initiatief van gemeente of particulier grondeigenaar
  2. Uitwerking Kaders in uitwerkingsvoorstel
  3. Uitwerking Uitwerkingsvoorstel in omgevingsplan en ontwerp

Fase 1 is begin 2022 afgerond. De gemeenteraad heeft op 25 januari 2022 de kaders voor proces en inhoud vastgesteld. De vastgestelde kaders zijn te vinden.

 

Op dit moment bevinden we ons in Fase 2 van het participatieproces; Uitwerking kaders in een uitwerkingsvoorstel. In de periode van januari 2022 t/m maart 2024 is er door Rovase gewerkt aan het uitwerkingsvoorstel voor de Amsterdamseweg122. Gedurende deze perioden hebben we inventariserende gesprekken gevoerd met zes belangengroepen uit de direct omgeving.  We praten u hier graag over bij en zijn benieuwd naar uw mening.

 

Inloopavond

Op maandag 8 juli organiseren we een vrije inloopavond waar we u graag meer vertellen en u vragen kunt stellen. Gedurende deze avond zijn Rovase, Gemeente Amersfoort en ZEEP Architects and Urban designers aanwezig om u meer te vertellen en vragen te beantwoorden.

 

Wanneer? 
8 juli 2024 
Vanaf 19.00uur tot 21.00uur


Waar?
Clubhuis Voetbalvereniging KVVA
Dollardstraat 115
3812EV Amersfoort

 

Projectenhuis

Bent u op 8 juli verhindert of wilt u alle informatie nogmaals bekijken? Vanaf 15 juli is er een expositie in het Projectenhuis om u naast de inloopavond de gelegenheid te bieden om de plannen voor de Amsterdamseweg122 in te zien.


Wanneer?
17 Juli t/m 30 Augustus
Voor actuele openingstijden
zie website projectenhuis

 

Waar?
Projectenhuis Soesterkwartier & LES
Noorderwierweg 127
3812DD Amersfoort

Uw mening
Heeft u de inloopavond bezocht of het projectenhuis bezocht en wilt u een reactie geven op het uitwerkingsvoorstel? Dan willen we u vragen dit formulier in te vullen.

 

Terugkoppeling
Na de zomer geven we een terugkoppeling op jullie opmerkingen en wat we precies hebben gedaan. Je kunt deze teruglezen op deze website en/of ontvangen in je mailbox. U kunt zich aanmelden.

 

Amsterdamseweg122

DOWNLOADS

Op deze pagina vindt u alle downloads omtrent de herontwikkeling aan de Amsterdamseweg 122 te Amersfoort.

 

Participatie Fase 1 – Kaders voor proces en inhoud
Download – Kaders voor Proces en inhoud
Download – Bijlage 1 Verslag Bijeenkomst omwonenden
Download – Bijlage 2 Verslag bijeenkomst belangenverenigingen

 

Participatie Fase 2 – Uitwerkingsvoorstel
Download – Uitwerkingsvoorstel Amsterdamseweg 122
Download – Bijlage 1 t/m 8
Download – Gespreksverslagen belangengroepen

 

Amsterdamseweg122

HOUD MIJ OP DE HOOGTE

Ontwikkeling

Ontwikkeling