Stadshoogte - Herontwikkeling Amsterdamseweg 122
15234
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15234,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-eemfront,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
Uitnodiging inloopavond Amsterdamseweg 122, Amersfoort

Woensdag 24 juni 2020 (door middel van aanmelding vooraf)

Enige weken geleden nodigden wij u uit voor een inloopmiddag inzake de herontwikkeling Amsterdamseweg 122 te Amersfoort. De overheidsmaatregelen betreffende de uitbraak van het corona virus maakte het doorgaan van deze bijeenkomst niet mogelijk. Nu enige tijd later willen we de participatie op gang brengen. In deze brief treft u de nieuwe datum en aangepaste procedure hiertoe aan. Lees hiervoor zorgvuldig het einde van deze uitnodiging.

 

De kop van Isselt.
Zoals u wellicht weet gaat de Kop van Isselt veranderen. De Kop van Isselt transformeert geleidelijk van industriegebied naar gemengd stedelijk gebied. Het doel van deze ontwikkeling is hier een nieuw stadsdeel te creëren waar naast wonen ook ruimte is voor werken en voorzieningen. De locatie Amsterdamseweg 122 valt niet onder de Kop van Isselt maar we beseffen we terdege dat deze herontwikkeling onderdeel is van de grotere visie van de stad.

 

Inloopbijeenkomst locatie herontwikkeling Amsterdamseweg 122.
Wij nodigen u uit voor een inloopbijeenkomst op woensdag 24 juni 2020 tussen 16.00 en 19.45 uur op de Nijverheidsweg Noord 40a bij ZEEP Architects and Urban designers. Tijdens deze inloopbijeenkomst ligt er nog geen concreet plan. Wij lichten onze ideeën en ambities toe over de locatie aan de Amsterdamseweg 122 en gaan graag met u in gesprek.

 

Herontwikkeling.
Wij hebben, als eigenaar van de grond het voornemen om deze locatie te herontwikkelen binnen de kaders voor ‘Langs Eem en Spoor’ en in lijn met het gemeentelijk beleid waaronder de hoogbouwvisie en het Deltaplan Wonen. Omdat de herontwikkeling niet past binnen de bouwregels van het huidige bestemmingsplan hebben we ons voornemen voorgelegd aan de gemeente.

 

Starten voor de start.
De gemeente Amersfoort staat in beginsel positief tegenover het toevoegen van woningbouw op deze locatie. Een eerste stap om te komen tot een herontwikkeling is om volgens het principe ‘starten voor de start’ in gesprek te gaan met belanghebbenden in de stad en met name rondom het perceel aan de Amsterdamseweg 122. Wij zijn nieuwsgierig naar uw visie op de locatie en de omgeving. Wat vindt u belangrijk en waar moeten wij op letten?

 

Vervolg.
Vervolgens stellen wij, in samenspraak met de gemeente, ruimtelijke en programmatische kaders op voor de herontwikkeling. Deze worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Uiteindelijk streven we ernaar om een breed gedragen plan te maken met sociaal huur-, midden huur- en koopwoningen.

 

Uiteraard kunt u 24 juni uw reactie kwijt bij de aanwezige personen van ROVASE en ZEEP en de gemeente maar reageren is ook mogelijk via het mailadres info@rovase.nl

 

Wij hopen van harte om u op 24 juni te mogen verwelkomen, maar let op dit kan alleen na aanmelding en op het tijdstip dat u vervolgens van ons ontvangt! Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt contact opnemen met Dirk van Garderen op bovengenoemd mailadres of via telefoonnummer 033-4603023.

 

Met vriendelijke groet,

 

Dirk van Garderen
ROVASE BV

 

AANMELDEN  UITERLIJK t/m WOENSDAG 17 JUNI 2020.

Aanmelden (Max 1 PERSOON per aanmelding)
GEEN VRIJE INLOOP IVM CORONA, AANMELDEN VERPLICHT


ik ben omwonendeik kom namens belangenverenigingik ben raadslidanders, nl

Inloop is mogelijk gedurende vier blokken, geef uw voorkeur aan (1 is eerste voorkeur, vervolgens 2 en tot slot 3 en 4 is verhinderd tijdens dit blok)

Voorkeur

Vrijdag 19 juni 2020 ontvangt u vervolgens een mail met hierin het tijdstip waarop wij u verwelkomen bij ZEEP Architects and Urban designers aan de Nijverheidsweg 40a,

Tot slot kan men zich ook aanmelden door dit telefonisch aan te geven bij Dirk van Garderen bereikbaar op telefoonnummer 033-4603023.

*verplicht

 

AANMELDEN  UITERLIJK t/m WOENSDAG 17 JUNI 2020.

Aanmelden (Max 1 PERSOON per aanmelding)
GEEN VRIJE INLOOP IVM CORONA, AANMELDEN VERPLICHT


ik ben omwonendeik kom namens belangenverenigingik ben raadslidanders, nl

Inloop is mogelijk gedurende vier blokken, geef uw voorkeur aan (1 is eerste voorkeur, vervolgens 2 en tot slot 3 en 4 is verhinderd tijdens dit blok)

Voorkeur

Vrijdag 19 juni 2020 ontvangt u vervolgens een mail met hierin het tijdstip waarop wij u verwelkomen bij ZEEP Architects and Urban designers aan de Nijverheidsweg 40a,

Tot slot kan men zich ook aanmelden door dit telefonisch aan te geven bij Dirk van Garderen bereikbaar op telefoonnummer 033-4603023.

*verplicht

 

AANMELDEN  UITERLIJK t/m WOENSDAG 17 JUNI 2020.

Ontwikkeling
Architect